Ervaringen

Ha Wim,

De ontmoetingen met jou heb ik keer op keer als bijzonder waardevol ervaren. Met jouw geheel eigen methodiek en deskundigheid heb je telkens een veilige sfeer kunnen creëren waarin ik me vrij voelde om met jou al mijn levensvragen te bespreken. Door middel van je warme, oprechte en onvoorwaardelijke betrokkenheid zijn we samen een ontdekkingsreis aangegaan waarin de vraag centraal heeft gestaan: wie ben ‘IK’ en wat ‘WIL’ IK eigenlijk. Met jouw werkwijze heb je al in onze eerste ontmoeting haarfijn in kaart kunnen brengen welke ’interne tweestrijd’ zich in mij voordoet, waardóór ik vaak niet in staat ben geweest om de MAN te zijn wie ‘IK’ op een VOLWASSEN manier ‘WILDE’ zijn voor mezelf en de mensen om mij heen.

Door samen met jou naar de kern te gaan van het mens-zijn heb je me stap voor stap handvatten aangereikt om oude, diepgewortelde verwarringen en pijnpunten te overwinnen. Op een gecontroleerde wijze heb je mijn persoonlijke ontwikkeling millimeter voor millimeter in gang gezet en dit proces nooit uit het oog verloren. Je wist altijd een verklaring en uitleg te geven voor mijn kernkwaliteiten, valkuilen en vragen, waardoor je het proces voor mij begrijpelijk en tastbaar hebt kunnen maken. Ik ervaar het als ontzettend bevrijdend dat je me in staat hebt gesteld om mijn ‘oude’, verwarde patronen ZELF te kunnen doorbreken en om nú DAADKRACHTIG in het leven te gaan staan.

Het was en is hard werken om te leren om de VOLWASSEN REGIE te krijgen over mijn eigen valkuilen, maar de INTERNE RUST, ZELFRESPECT en LEVENSVREUGDE die hier ‘NU’ uit voortvloeit is direct het duurzame resultaat van onze fijne ontmoetingen. Deze positieve ontwikkeling straalt ook uit naar mijn familie en vrienden die ‘IK’ nu meer en meer kan ZIEN voor wie ze ‘ECHT’ zijn en kan ‘VOELEN’ hoe waardevol en liefdevol ze naar mij zijn. Dat voelt en is fantastisch!

Wim, ik ervaar het als heel bijzonder dat je er onvoorwaardelijk voor me bent. Ik bewonder het stuk maatwerk wat je levert vanuit jouw unieke methodiek en ben dankbaar voor je professionele, warme, menselijke en vooral liefdevolle begeleiding.

Bedankt Wim!
‘B’

‘Naarmate ik ouder werd, werd het steeds moeilijker voor mezelf op te komen. Mijn omgeving merkte dat, en maakte er gretig ge(mis)bruik van. Ik raakte in een vicieuze cirkel en werd echt ziek, was mezelf kwijt. Bij een reguliere therapeut (lees psycholoog) leerde ik van alles, maar kreeg het niet voor elkaar mij te leren, hoe ik me in bepaalde situaties moest opstellen en gedragen, laat staan voor mezelf op moest komen.

Totdat iemand tegen me zei. ‘Je moet naar Wim gaan’. Ondanks dat ik een beetje moe was van al die therapie, heb ik die raad opgevolgd.

Gelukkig! het is een van de beste beslissingen in mijn leven geweest. Ik ben Wim diepe dank verschuldigd. Hij stelde me in staat de regie over mijn leven terug te krijgen. Ook heb ik mijn zelfvertrouwen en mijn zelfrespect weer hervonden. Ik kan nu op een natuurlijke manier de stappen zetten die ik nooit durfde te zetten. Diep respect voor Wim die met zijn bijzondere methodiek zulke inzichten kan verschaffen en resultaten kan bereiken.
‘C’

Ik ben met Wim in contact gekomen op aanraden van een dierbare vriend. Omdat ik hem vertrouwde, had ik vertrouwen in Wim. Op dat moment zat ik op een punt in mijn leven waar ik niet meer in staat was om zelf het licht aan het einde van de tunnel te zien. Ik worstelde al vele jaren met een interne twijfel, een onzekerheid over wie ik was. Ik liep constant aan mezelf te twijfelen. Het leven voelde als een een grote meting met mensen in mijn omgeving, een competitie die ik op dat moment van mezelf aan het verliezen was. Ik kon geen rust meer vinden in mijn eigen hoofd en wilde ook niet alleen zijn.

Het belangrijkste wat Wim gedaan heeft in onze eerste ontmoeting was mij ervan overtuigen dat de twijfels die ik had niet abnormaal waren, niet onverklaarbaar en zeker niet onverhelpbaar. Ze waren uitingen van een niet gebalanceerd persoon, iemand die geen connectie met zichzelf kon maken. Wim gaf me de geruststelling dat er een oplossing was. Dat ik samen met hem een weg kon bewandelen die zou resulteren in mijn bevrijding. Aanvankelijk voelde ik me sceptisch en gerustgesteld tegelijkertijd. ‘Nu’ weet ik dat die bevrijding er echt voor mij is. Ik voel me berust, sta open voor nieuwe ervaringen en wil ook vooral ondervinden waar mijn eigen wil me naartoe drijft. Zonder Wim was ik daar niet gekomen. Hij zal mij altijd dierbaar blijven!
‘K’

Lieve Wim,

Ik ben je heel dankbaar voor al je steun en betrokkenheid.
Je manier van begeleiden is heel warm, uniek en treffend.

Jij hebt me weer doen realiseren wie ik ben, waar ik voor sta en waar ik behoefte aan heb.
Jij hebt me de kracht gegeven om weer mezelf te durven zijn.
Jij hebt me weer doen lachen, stralen en genieten van het leven.

Mijn familie en vrienden zeggen “dat ik er weer ben”.
En dat is precies hoe ik me voel.
DANK!
‘B’

Voor verschillende doeleinden heb ik de begeleiding van Wim mogen ervaren.
Wim’s werkwijze is ècht en oorspronkelijk. De methodiek is helemaal van Wim en daarmee uniek in zijn soort.
Niet te doorgronden en recht vanuit ‘de bron’.
Ik heb mij in mijn zoektocht naar BEWUST “ZIJN” en BEWUST “LEVEN” steeds op veilige en deskundige wijze gesteund- en begeleid gevoeld door Wim, en met een resultaat waarvoor ik meer dan dankbaar ben, en altijd zal zijn.
De betrokkenheid, de sympathie, de puurheid en het inzicht waarmee Wim zijn werk doet, zijn verrassend, onnavolgbaar en buitengewoon waardevol.
Voor de “mens” die aan zichzelf wil werken een waarachtig cadeau!
‘M’

Wim bedankt!

Ik was mezelf helemaal kwijt. Ben mezelf jaren voorbijgelopen. Ik kon “ALLES” aan. Fulltime werken, gescheiden, daarna relatie op afstand, kinderen, 2 katten en een hond... en maar doorgaan en doorgaan. Geen rust nemen en opeens nergens meer rust kunnen vinden!

Vaker therapie gehad bij diverse therapeuten maar steeds “viel ik weer terug”. Ik snapte niets van mezelf! Wim kwam op mijn pad en liet mij zien op zijn geheel eigen wijze, hoe het kwam dat ik mezelf iedere keer weer kwijt raakte. Zijn “techniek” is uniek. Hetgeen Wim aanreikt en/of concludeert hoe confronterend dan ook, snijdt hoe dan ook hout!

Een warme, zeer betrokken “mens”-therapeut. Stond altijd voor me klaar! Niets was je teveel. Dank je Wim. Ik begrijp nu pas hoe ik het zover heb kunnen laten komen. Ik ervaar me krachtig zonder mijn kwetsbaarheid uit het oog te verliezen.
‘J’

Ik had mijn relatie verbroken......ik was mezelf kwijt en voelde een leegte.
Hulp zoeken? Ik stuitte bij mezelf op enorme weerstand, maar belandde uiteindelijk bij Wim voor begeleiding.

Wim sloeg telkens weer de spijker op zijn kop, en kreeg ik nieuwe inzichten. Voelde me eveneens onvoorwaardelijk geaccepteerd.
Veelal kreeg ik een spiegel voorgehouden en werd ik geconfronteerd met mijn emoties en gedrag.
Ik raakte echter niet uit balans. Integendeel…!
In de therapeutische begeleiding door Wim is niets ‘zomaar’. Het is briljant!
Vanuit ‘eigen-liefde’ kon ik groeien en voel(de) ik me steeds meer verbonden met mezelf en de ‘ander’.
Wat een rijkdom: MIJN INNERLIJKE GROEI! Hartelijk bedankt Wim voor jouw humor, intelligentie, kracht, warmte, puurheid en onvoorwaardelijke acceptatie.
Ik vind je een mooi en bijzonder begeleider, mens en MAN.
‘M’

Ik heb Wim Poettgens leren kennen als een zeer betrokken therapeut, die op een geheel eigen wijze inzicht en handvatten biedt om vraagstukken die in ons leven naar boven komen en vaak hun wortels hebben in onze kindertijd te herkennen, te erkennen en te beheersen om op die manier een verantwoordelijk en volwassen leven te kunnen leiden. Ik heb me door basale vraagstukken van mijn leven geworsteld en gezien dat de vraagstukken zelf weliswaar niet verdwijnen, maar wel de manier hoe ik er mee om kan gaan. En dat heeft me een geheel nieuw perspectief gegeven op mijn manier van leven.
‘H’

Of God bestaat weet ik niet…! Wél wéét en voél ik ‘NU’ (éindelijk) dat ik dúrf en kán stáán voor wie ‘IK’ ECHT BEN: ‘IK’ LÉÉf…..! Ik voel mij bevoorrecht om deze lange ‘ontdekkingsreis’ te hebben mogen maken onder de bezielende- en professionele begeleiding van Wim Poettgens. ‘DANK’ MAN!
‘V’

Op aanraden van een bekende kwam ik terecht bij Wim. Ik zat op dat moment niet goed in mijn vel. Het ontbrak mij aan zelfvertrouwen en levenslust en ik wist dat ik hulp kon gebruiken. Ik voelde me op dat moment echt een hoopje ongeluk. Wim heeft mij een spiegel voorgehouden en ervoor gezorgd dat ik mijzelf heb leren ‘herontdekken’.

Als ik terugkijk hoeveel ik gegroeid ben in de afgelopen periode, dan ben ik Wim meer dan dankbaar. Wim zorgt ervoor dat jezelf het kompas wordt op je eigen levensreis. Ik heb ook echt het gevoel dat ik bezig ben met een reis, waarin ik zelf weer alle controle heb en met de juiste doelstellingen kan bereiken wat ik ECHT wil.

Met Wim’s professionele begeleiding, heb ik mijn wilskracht als man vergroot en weet ik weer wat echt belangrijk is in mijn leven. Mijn levenslust is terug. Ik ben nu zeker een gelukkiger mens.

Bedankt Wim voor al je hulp, rust, geduld, en invoelende- luisterend oor.
‘M’

De ontmoetingen met Wim, altijd hartverwarmend en vertrouwd.

Wim is op mijn pad gekomen tijdens mijn zoektocht, mijn ontdekkingsreis naar mijn ware Wezensessentie. Ik zwom noodgedwongen constant tegen de stroom in, was meZelf geheel kwijt, eenzaam, constant in een innerlijke tweestrijd verwikkeld, met alle lichamelijk en psychologische gevolgen van dien. Het is geen makkelijke reis, veel obstakels onderweg, veel te overwinnen, een emotionele achtbaan. Veel verdriet(jes) en pijn, een reis waarbij ik het vertrouwen op een goede afloop nog altijd op momenten verlies.

Wim voltooit de reis niet voor me. Wim is er om me te begeleiden op mijn reis. Het kost veel moeite, maar het is moeite doen voor JeZelf. Bij Wim kun je zijn wie je bent. Wim is onvoorwaardelijk aanwezig voor jou. Geen oordelen, geen veroordelingen. Wim biedt inzichten, vertrouwen, maar nog meer een luisterend oor en begrip, geen afbreuk doende aan jouw gevoel en ervaringen.

Vaak genoeg ga ik nog kopje onder of zwem ik tegen de stroom in. Wim zit aan de oeverkant en steekt op de momenten waarop ik dat nodig heb, zijn hand uit zodat ik even kan uitrusten in een veilige haven en helpt hij mij weer op weg. Totdat ik vol Vertrouwen en in Liefde vanuit mijn Zijn Wel-varend rondga op de stroom van mijn leven, loopt Wim aan de oeverkant met me mee.
‘I’

Eigen wijze
Om in deze tijd in balans te zijn dient denken en gevoel dan ook in evenwicht te zijn. Op dit punt heeft Wim op zijn eigen wijze een manier ontwikkeld om beiden in evenwicht te brengen. Uniek voor elk persoon daar elk persoon uniek is. Daar waar mensen het beeld dat ze van iemand hebben niet willen loslaten ( omdat ze zelf niet het gevoel krijgen dat ze zelf ook dienen te veranderen) kijkt Wim in zijn therapeutische gesprekken ook naar de direct betrokkenen in de omgeving van de cliënt. In mijn ogen een unieke complete manier van hulpaanbod, waarbij ik na een verslaving van 40jaar uiteindelijk een ander pad kan bewandelen en echt mijn leven kan leven samen met mijn partner. Wim een dikke HUGG hiervoor!!!!!!
‘F’

Voordat ik met Wim in aanraking kwam dacht ik mezelf wel te kennen. Ik had een plaatje van mezelf en dacht dat dit zo de beste manier was. Door intensieve gesprekken en begeleiding met Wim heb ik een ander beeld gekregen van mezelf en mijn omgang met mijn partner. Ik heb leren voelen en leren beseffen wat mijn manier van communiceren teweeg brengt bij mijn partner. Het is een worsteling en langzaam proces dat steeds meer positieve vruchten afwerpt, waardoor mijn toekomst met mijn gezin warm en fijn aanvoelt. Wim, ik ben je erg dankbaar voor je betrokkenheid, echtheid, puurheid, inzicht, vrijgevigheid, hulpvaardigheid en passie voor jouw unieke begeleidingsmethodiek.
‘L’

Ik wist dat ik nog wat miste in mijzelf/leven. Een goede vriendin vertelde haar ervaring over de ontmoetingen met Wim en ik merkte dat er in mij meteen iets gebeurde. Ik dacht dat wil ik ook. Wat mij het meest is bij gebleven van de eerste ontmoeting is dat Wim zei; " Niemand weet het beter dan jijzelf." Samen gaan wij weer naar dat punt dat je het zelf weet. Dat had ik nog niet eerder bij iemand gehoord. Dat is wat ik wil. Op ontdekkingsreis naar mijzelf, wie ben ik, wat wil ik, waarom kom ik in bepaalde situaties terecht, wat vind ik belangrijk. Dat zijn vragen die spelen. In het begin van mijn proces gebeurde er in mijzelf van alles. Ik dacht altijd dat ik voelde, maar wat ik toen voelde had ik nog niet eerder gevoeld. Eerste ontdekking dat het niet altijd klopte wat ik dacht….. Alles wat er in mij afspeelt, gedachten, gevoelens, situaties mail ik en dat voelt fijn en goed. Ik zet het in de wereld en ik kan het teruglezen waardoor ik zicht krijg op mijzelf in de breedste zin van het woord. Niet te vergeten dat het heel bijzonder is dat ik altijd terecht kan bij Wim en ik niet veroordeeld word, ik mag zijn wie ik ben, ik voel mij veilig en ik mag mijn imperfectie tonen zonder mij te schamen. Ik leer mijzelf stapje voor stapje beter kennen en ik voel stapje voor stapje wie ik ben en wil zijn zonder mij schuldig te voelen. Ik voel dat ik groei en dat voelt goed. Ik durf steeds meer te gaan staan voor en met mijzelf in liefde. Door deze stap'pen' te zetten is er niet alleen voor mijzelf iets veranderd maar ook in de relatie met mijn dochter. Niet dat ik eerder geen fijne band had, maar nu is het echt moeder en dochter een natuurlijk samen zijn. Dochter kan en mag rusten bij mama, bijtanken en ze leert in liefde wie zijzelf is. De liefde, ruimte en mildheid die ik mijzelf geef kan ik nu ook geven aan mijn partner waardoor onze relatie steeds mooier, liefdevoller, respectvoller en gelijkwaardiger wordt. Ons zoontje groeit in dit alles mee, waardoor hij steeds vaker bij papa terecht kan, van man tot man. Ook een natuurlijk samenzijn. Ik beleef in ons gezin steeds meer ruimte en liefde voor elkaar. Je mag er zijn zoals je bent. En we leren van en met elkaar. Wim ik ben je eeuwig dankbaar. Liefs,
'K'

Wim heb ik ervaren als hartelijk, warm en zeer betrokken. Hij heeft mij op een unieke en professionele wijze, de spiegel van mijn ziel getoond. Hij heeft nooit mijn persoonlijke welzijn uit het oog verloren. Hierdoor was ik in staat de ‘millimeters’ te maken op weg naar mijn innerlijke balans.
‘D’

Door mijn ontmoetingen bij Wim ben ik op een punt gekomen waar ik enkel van durfde dromen en waarvan ik een paar jaar geleden alleen ergens diep weg een besef had dat er meer moest zijn in het leven dan dit geworstel met mezelf. Nu heeft het woorden gekregen en weet ik dat ik heb geleerd om met "mijn onbewuste" om te gaan en leer ik steeds meer om te leven vanuit een volwassen regie. Dit brengt een gevoel van rust in mezelf waardoor ik kan genieten van de kleine dingen in en om me heen. Dit gevoel van kunnen rusten in mezelf is goud waard. De visie en methode van Wim gaan verder op het punt waar de reguliere hulpverlening stopt en aangeeft dat de begeleiding klaar is. Door zijn "speciale kop-staart verhaal" kon ik iedere keer opnieuw weer de kracht vinden om door te gaan als ik het wilde opgeven om dit proces van zelf-realisering te doorlopen. Door de zorgvuldige en correcte manier van communicatie en bejegening is Wim een levend voorbeeld van zijn eigen bijzondere methode. DANK!
'B'

Ik heb Wim leren kennen in een periode waarin ik me niet gelukkig voelde, angsten had om bepaalde zaken te verliezen en diep van binnen wist dat verandering noodzakelijk was. Allerlei pogingen om een nieuwe wending aan mijn leven te geven waren gestrand of hadden me verder weg gebracht van het doel dat ik wilde bereiken. Ik had iemand nodig waar ik in alle vertrouwen mijn gedachten en ervaringen mee kon delen zonder het gevoel te hebben veroordeeld te worden. Wim kwam ik op mijn pad tegen en vanaf die eerste ontmoeting is mijn leven volledig veranderd. Het was hard werken. Tijdens de sessies werd er zowel op verstandelijk als gevoelsniveau gecommuniceerd. Iemand die de sessies gevolgd heeft weet precies wat ik bedoel. Gaandeweg het traject vond er een kentering plaats die ik met mijn verstand niet begreep en voelde dat het juist was. Door daar op te vertrouwen heb ik de juiste stappen kunnen zetten. Wim heeft me geleerd om verstand EN gevoel te gebruiken. Zeer bijzonder. De noodzakelijke verandering heb ik doorgevoerd en de angst die ik had om bepaalde zaken in mijn leven te verliezen waren onterecht. Hetgeen ik dacht te verliezen heb ik niet verloren maar in meervoud terug gekregen. Ik zit in een nieuwe fase van mijn leven en voel me een gelukkig mens. Wim was de wind in de rug op het pad dat ik bewandelde. Hij is een geweldige man die onvoorwaardelijk voor me daar was. Ik ben hem zeer dankbaar.
'P'

Wim,
soms is er zo’n moment dat je leven ineens een andere wending neemt, en kán nemen, omdat er een ‘engel’ voorbij komt welke je even bij de hand neemt, en je ‘joúw’ weg wijst! Vandaag wil ik je bedanken voor jouw therapeutische ‘helpende hand’. Jouw unieke manier van aanpak heeft geleid tot een wezenlijke ommekeer in mijn leven. Ik was de zakenman met veel succes en een ongekende prestatiedrang. Ik dacht dat alles goed ging. Door samen met jou mijn (therapeutische) ‘zoektocht’ aan te dúrven gaan, ontdekte ik mijn eigen valkuilen. Ik werd geleid door een onbekende energiedrang voor mijn bedrijf, welke zo mocht steeds meer blijken, een vlucht was vanuit de kwetsuur welke diep in mij verankerd zat. Je hebt mij laten dúrven ‘kennis’ maken met mijn diepste gevoelens, en deze laten ‘omarmen’. Nú kan ik mijn gevoelens veel beter begrijpen en mogen deze vooral meer op een ‘natuurlijke’ wijze écht in liefde stromen, ook in relationele zin met ‘de LIEFDE van mijn leven, en de kinderen. Vandaag weet ik wie ik écht ben, en waaróm ik zó denk en voel. Dit voélt be- ‘VRIJ’-dend én goéd!
Bedankt,
Peter

Tja, daar stond ik dan, met mijn tenen over de rand van de afgrond toen ik per toeval deze oude bekende tegen kwam. Na 25 jaar en een kop koffie had Wim meteen in de gaten dat het niet goed met me ging maar vooral kwam hij meteen dáár bij mij binnen waar nooit iemand anders kon komen. Eindelijk iemand die me écht begreep. Sindsdien ben ik samen met Wim mijn (therapeutische) reis aangegaan ‘zoekend en vindend’ de oplossing(en) voor mijn ‘probleem’ met hier en daar de hulp van andere professionals die Wim erbij wist te halen en nu gaat het met mij beter dan ooit! Tijdens deze tocht ben ik mezelf tegen gekomen, heb mijzelf (opnieuw) leren kennen en heb geleerd om écht bij mijn gevoel te komen. Iets dat mij vooraf vreemd was. Mijn huwelijk is helemaal opgebloeid en ik heb nu eindelijk en fijne band met mijn kinderen opgebouwd hetgeen mij onvoorstelbaar dierbaar is. Wie zegt er dat toeval niet bestaat.
Dankjewel Wim.
Lieve groet, ‘buurvrouw’ P.

Ik heb Wim leren kennen als een zeer betrokken, warm, geduldig, liefdevol man in een voor mij zeer moeilijke periode. De begeleiding is uniek en lijkt in niets op wat ik ooit heb gedaan.
Ik heb geleerd dat je vaak bepaalde gevoelens en gedachten hebt bij bepaalde situaties.
Wim heeft mij geleerd meer in contact te zijn met mijn echte ik, waardoor de gevoelens en gedachten langzamerhand positiever worden. Meer vanuit mijn volwassen ik.
Door de begeleiding van Wim wordt het voor mij steeds meer mogelijk om weer mezelf te worden en hier gelukkig mee te zijn.
Dankjewel Wim !!
‘M’

Op ondoorgrondelijke wijze leidt Wim je veilig langs je -in de loop van je leven- zelf opgeworpen hindernissen, om uiteindelijk weer de ‘klik’ met je eigen ‘ík’ te kunnen maken. Het is als een soort thuiskomen in jezelf. De ondoorgrondelijkheid heeft in mijn geval te maken met het misleiden van de ratio die in de loop der tijd een eigen leven is gaan leiden.
G.

Wim is mijn reisleider in persoonlijke groei. In een van mijn donkerste periodes is Wim door ‘er te zijn ‘, in geslaagd om mijn ‘slachtofferrol’ om te draaien in een positief zelf-bewust-zijn. Daardoor ervaar ik meer innerlijke kracht en liefde dan ooit tevoren. Stapje voor stapje (inderdaad millimeterwerk) kom ik ‘ergens’, en hoewel ik niet weet waar ‘precies’, voelt het ECHT goéd om steeds dichter bij mijzelf te (kúnnen) zijn én blijven; waarvan mijn directe omgeving’ eveneens de vruchten plukt. Wim, dank voor deze opr-ECHTE- en warme levenslessen; “
Safari Salama’!!!

Hallo Lezer,
Ik kan alleen maar zeggen dat als je met zaken worstelt of die nu privé, in je relatie of in je werk voorkomen, (en meestal ’speelt’ dat ook allemaal door elkaar heen) ik heel veel profijt en plezier heb aan de door Wim aangereikte handvaten, Eén ding, als je ervoor gaat moet je ook bereid zijn om er echt voor te gaan, dus ook als die spiegel wordt voorgehouden en je eigenlijk niet leuk vindt wat je ziet.
Groet, MD

Ik ben heel erg dankbaar dat ik Wim Poettgens heb mogen ontmoeten. Toen ik op het punt in mijn leven stond om mijn leven een heel andere wending te geven, sloeg er een grote twijfel toe! Er waren een aantal voor mij wezenlijke aspecten die niet goed zaten[ zowel op het persoonlijke-, alsook relationele vlak. Voordat ik een grote ‘stap’ überhaupt kon overwegen, c.q kon gaan nemen, moest er eerst schoon schip gemaakt worden. Deze weg ben ik toen therapeutisch met Wim ‘aan’- gegaan; daarbij ondersteund bij momenten door verschillende collega's waar hij mee samenwerkt. Wim noemt het altijd "milimeterwerk", en dat is het ook. Milimeter voor milimeter worden er stukjes helder gemaakt en ‘opgelost’, zonder dat je eigenlijk (bewust) in de gaten hebt dat er iets gebeurd. Door de unieke methode van werken, die Wim zelf ontwikkeld heeft, kom je werkelijk tot de kern van jezelf. Vanuit ‘hier’ kun je ‘JE-NIEUWE-ZELF’ in de wereld zetten, en vervolgens ‘BEWUST’-er relateren naar anderen toe; naar je partner, je vrienden, je collega's, de mensen om je heen. Met name het begrijpen van mezelf, hoe ik overkom op anderen en hoe zij weer op mij reageren, is een openbaring. Vaak weet je niet waarom je op een bepaalde manier naar iemand toe reageert en waarom je een bepaalde reactie terugkrijgt, maar nu helder is geworden waarom dit zo functioneert, kan ik nu ook veel milder zijn naar mezelf en vooral ook naar de ander. Dat geeft rust én vreugde en maakt dat ik meer vanuit liefde / echtheid kan leven. Inmiddels zie ik Wim meer als begeleider die er altijd voor mij is, als ik weer eens in een valkuil ben getrapt die mij vroeger de bodem onder mijn voeten vandaan gehaald zou hebben, maar ‘NU’ (met hulp en uitleg van Wim) MIJN EIGEN LEVENS- EN LIEFDES-LES is geworden.
Een dankbare Marlie

Reflecteren op en filosoferen over het leven doe ik altijd met plezier, maar om een stap verder te gaan en kritische zelfreflectie te beoefenen is moeizaam en soms wel onprettig of zelfs angstig. Wim heeft me op zijn markante menselijke, unieke eigen wijze verzocht om het pad naar zelfreflectie te betreden. Stap voor stap en met grote betrokkenheid probeert hij mij te laten ervaren waar knelpunten en valkuilen verstopt liggen en die middels oefeningen uit de weg te ruimen. Aan mijn favoriete motto ‘Ken Uzelve’ wordt daarmee eindelijk speels maar evengoed serieus invulling gegeven. Mijn persoonlijke bewustwordingsproces en de daaruit voortvloeiende vernieuwde kijk op het leven heeft mede middels de gestage herhaling van bepaalde oefeningen een natuurlijke werking op mijn omgeving, mijn partner, mijn kinderen. Wim weet steeds opnieuw te overtuigen om met liefde voor het leven kritisch te blijven kijken naar jezelf, en de nieuwe ervaringen te benoemen en te omarmen als ze ten goede blijken te komen aan de harmonie met degenen waarmee je leeft en beleefd. Belangrijk om ook nog te vermelden dat het Wim siert dat hij in dit toch wel intensieve en af en toe emotionele proces steeds een passende toon en afstand weet te bewaren die zijn professionaliteit en aangeboren talent voor dit soort zorg aan zoekende mensen nog eens dubbel onderstreept.
Lieve groet, Richard

Lieve Wim, Dankzij de deskundige en professionele begeleiding en unieke behandelmethode van jou is onze relatie sterker dan ooit tevoren. Dit heeft ook een enorme impact op ons gezin. Mijn partner en ik, en ook onze kinderen hebben heel veel vertrouwen in jou en je manier van begeleiden. Ik wil je recht uit mijn hart ook bedanken voor alles wat je voor mij persoonlijk gedaan hebt. Jij hebt er voor gezorgd dat ik mijn hart weer kan openen! Dat ik nu dichter bij mezelf ben dan dat ik ooit geweest ben. Jij hebt ervoor gezorgd dat ik weer straal, de zon binnen mezelf gevonden heb en dit ook kan uitstralen naar de ander. De liefde nu echt kan voelen en dat is wat telt. Want Liefde is de weg!
Liefs, Nicole

Ik heb Wim leren kennen als een zeer betrokken en kundige man. Iemand met een ruime ervaring, iemand die werkt vanuit zijn hart. Ook is Wim erg zorgvuldig in zijn manier van communiceren en het bieden van een veilige bedding. Ik heb veel van Wim geleerd en maak daarvan nog steeds gebruik, ondermeer in mijn dagelijks eigen werk.
Bas van Teylingen

Lieve Wim, In mijn dagelijks leven was ik de succesvolle en goedlachse-, en ogenschijnlijk de altijd optimistische zaken-'man' die het zgn had 'gemaakt'; financiële zekerheid, status en ook nog een goede relatie met een liefhebbende- en bovenal begripvolle echtgenote. De drijfveren voor met name de succesvolle baan waren helaas niet zo mooi als het leek. Ik werd "gestuurd" door een onbekende energie, die mij vér van mijn 'EIGEN KERN' verwijderd had. Door samen met jou deze zoektocht therapeutisch aan te gaan, 'verzamelde' ik de moed om mijn eigen 'diepte' in te gaan: stelde ik mijzelf in staat om mijn valkuilen te (leren) gaan 'zien en vóelen', zónder waardeoordelen! Deze bleken zo stérk, dat ik zelfs de "oppervlakkigheid" van mijn relatie niet zag! Ik DACHT dat het goed ging, maar ik VOELDE diep van binnen dat het niet 'ECHT 'klopte'...! Mede door jouw geduld, en jouw unieke aanpak ben ik nú in staat om veel bewuster met mijn eigen gevoelens / verlangens om te gaan, en deze beter te begrijpen en te voélen. Zonder jouw hulp, was alles gewoon op de automatische piloot door gegaan, en waarschijnlijk vroeg of laat als een zeepbel uit elkaar gespat! Zoals ik NU door het leven ga is 'heerlijk': ik heb mijn MAN-nenenergie hervonden, en LÉÉF nú 'ECHT,' ÉN 'SAMEN' met mijn fantastische VROUW!
'Grazie', G.

Ik heb Wim leren kennen als een integer en zeer kundig therapeut met een '360 graden visie'; daar waar anderen zich beperken, bestrijkt Wim de 'hele mens' in al zijn facetten. Hij weet wat hij doet en waar hij het over heeft. Ik kan na veel ervaring bij/met andere therapeuten zeggen: bij Wim voelde ik me gezien, gehoord én begrepen! 'Gewoon' een hele goede- en kundige therapeut, en bovenal een liefdevolle MAN!
Peter P.

Wim,
Het is zeker geen toeval dat ik bij jou terecht gekomen ben. Het is bijzonder hoe je me door middel van de ontmoetingen en zelfreflectie beetje bij beetje steeds meer afstand hebt kunnen laten nemen van de persoon die ik altijd dacht te zijn, iets wat heel primair in een mens verweven zit, om nu meer open te staan voor "wie wil ik eigenlijk zijn, en wat verwacht IK van het leven en de mensen om mij heen?".
Hierdoor krijg ik enerzijds steeds meer objectief oog voor het eigen aandeel in mijn relaties met anderen, en anderzijds durf ik veel meer uit te spreken wat nu eigenlijk MIJN behoefte is. Het besef dat MIJN behoefte minstens zo belangrijk is als de behoefte van de "de ander" voel ik als een heuse verrijking van mijn leven. "IK" mag er zijn!
Terugkijkend is het eigenlijk ongelooflijk hoe een mens (en dus ook ik) vaak vastgeroest zit in de denkpatronen die je primair onbewust hebt aangeleerd en hoe deze eigen innerlijke denkpatronen ongemerkt je weerhouden van innerlijke vrijheid en rust. Wim heeft me laten zien hoe ik mezelf buiten die denkpatronen kan stellen en meer op afstand "opnieuw" naar mezelf kan kijken om de vraag te stellen "wat wil ik nu ECHT?". Vanuit die behoefte is de liefde die je binnen jezelf kunt ervaren en vandaaruit met anderen zo veel mooier.
Het is mooi hoe hetgeen ik leer tijdens onze ontmoetingen me inzicht geeft in waarom de ander soms op een bepaalde manier reageert (prive of professioneel). Je kunt het soms bijna voorspellen. Het maakt me milder naar de ander en zeker ook milder naar mij zelf. Boven alles is mijn eigen kwetsbaarheid te mogen ervaren enorm, ik heb eindelijk beseft dat het juist dat is wat een mens mooi maakt. Niemand is perfect. Juist daarin zit het menselijke. En uiteindelijk ook je kracht.
Dank Wim!
L.

Door jouw begeleiding vond ik de weg terug naar mezelf.
"Thuis Komen bij je Zelf". Je moet het zelf doen maar Wim helpt je de weg er naar toe te vinden!
Waarvoor veel dank.
Chris

“Wim Poettgens is in staat mij te laten ‘zien’. Eigenlijk is dat het allergrootste belang van de ‘ontmoeting ’in het gesprek met Wim Poettgens; dat hij ‘ziet’, waarneemt, zelf doorwerkt, en verwerkt, en ‘MIJ’ van daaruit in staat stelt ‘OPNIEUW’ naar mijzelf te ‘kijken’, te denken, te voelen, en ECHT(er) te beleven waar ik mij bevind. Mijn kwetsbaarheid te kunnen en durven ervaren, en daarin mijn kracht te vinden; mijn kracht te kunnen en durven ervaren, en daarin mijn kwetsbaarheid te vinden.”
E.S.M.

Communicatie in relatie is ECHT samen jezelf zijn - wim poettgens -